About

ENG

Cene Resnik is a tenor saxophonist who lives and works in Ljubljana. Over the past few years, he has been intensively involved in research of free improvised music fields. Despite his formal study of jazz music at the Regional Conservatory in Klagenfurt, Austria, he has always been interested in marginal, creative music, instant composition and free improvised music plays.

Since 2010, he is actively involved with a variety of creative local and international artists and musicians in larger and smaller formations. Resnik is one of the most prominent representatives of Slovenian creative and improvised music scene.

As a saxophone player he explores the capabilities of his instrument without any preparations or additional, accessories or tools. He is interested in primary range of his instrument. A personal approach to playing and especially the sound of saxophone is fundamental for Resnik, since he explores different playing techniques, learns about different textures and fragments of sound. Take note of work references europa casino promo code. The sound is influenced by every detail, as the tenor saxophone has, because of its pitch, outstanding range and variety of colors and overtones in its natural surroundings.

For the last 16 years, Resnik has been studying and practicing meditation and Tibetan Buddhism under the guidance of many outstanding yogis of meditation, and Venerable Buddhist teachers. With the help of meditation, he is developing focus on present moment, which supports him in his daringness and spontaneity of his improvised music.

Resnik is interested in a relationship between the nature of sound and state of mind, also through the technique of meditation, which he has been learning in India. He prefers playing in nature, where all the sensations (internal and external) become more natural, not fabricated, as they really are.

When composing a research cheap essay writing services paper, then the writer should stick to standard format.

SLO

Cene Resnik je tenorski saksofonist, ki živi in ustvarja v Ljubljani. Zadnja leta se intenzivno ukvarja in raziskuje polja in meje proste improvizirane glasbe. Kljub končanemu formalnemu študiju Jazz glasbe na deželnem konservatoriju v Celovcu, ga je vedno bolj zanimala robna, kreativna glasba, instantna kompozicija in seveda tudi prosta improvizirana glasbena igra.

Od leta 2010 aktivno sodeluje z raznolikimi kreativnimi domačimi in tujimi glasbeniki in glasbenicami, v večjih in manjših sestavah. Je eden od vidnejših predstavnikov slovenske kreativne,  improvizirane glasbene scene.

Kot saksofonist raziskuje zmožnosti tenor saksofona brez preparacij oziroma dodatnih pripomočkov ali orodij, torej ga zanima primarni razpon in obseg tega inštrumenta. Oseben pristop k igranju in predvsem sam zvok saksofona je bistven za Resnika, saj raziskuje različne tehnike igranja, ob tem pa spoznava različne teksture in drobce samega zvoka. Vsak detajl vpliva na zvok, saj ima tenor saksofon zaradi svoje lege izjemen obseg in raznolikost barv in alikvot v naravnem okolju.

Zadnjih 16 let študira in prakticira meditacijo in tibetanski budizem, pod vodstvom številnih častitljivih učiteljev in jogijev meditacije. S pomočjo meditacije razvija pozornost v danem trenutku, kar ga pri improviziranem ustvarjanju podpira v njegovi drznosti in spontanosti.

Resnika zanima povezovanje narave zvoka in stanje uma tudi skozi tehnike meditacije, ki se jih uči v Indiji. Najraje igra v naravi, kjer vsa občutja (notranja in zunanja) postanejo najbolj naravna, ne fabricirana, takšna kot so.